Privacy Statement

1. Introductie
Sales Intermediate vindt de privacy van haar kandidaten en sollicitanten belangrijk. Wanneer je solliciteert via salesintermediate.nl verzamelt Sales Intermediate informatie (persoonsgegevens, CV* en motivatiebrief). De persoonsgegevens die je vrijwillig aan Sales Intermediate verstrekt worden met de grootst mogelijke zorg verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetgeving. Dit omvat de persoonsgegevens die je via de website van Sales Intermediate aan Sales Intermediate verstrekt als mede de persoonsgegevens die je via een andere weg aan Sales Intermediate heeft verstrekt. Deze privacy verklaring is bedoeld om te informeren over de wijze waarop Sales Intermediate de gegevens van kandidaten/sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectieactiviteiten van Sales Intermediate.

2. Doeleinden
Persoonsgegevens die door jou aan Sales Intermediate worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten/kandidaten) worden door Sales Intermediate uitsluitend gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Sales Intermediate verwerkt de gegevens alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van Sales Intermediate zijn:

1. het vergelijken van de gegevens van de kandidaat/sollicitant met de huidige vacatures die door Sales Intermediate worden beheerd;
2. de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van Sales Intermediate;
3. contact opnemen met sollicitanten om selectiegesprekken te plannen;
4. het doorgeven van informatie aan kandidaten/sollicitanten over andere relevante vacatures;
5. het doorgeven van informatie aan opdrachtgevers ten einde kan leiden tot een sollicitatiegesprek/baan bij de opdrachtgever;
6. ten behoeve van deelname aan de Sales Community;
7. de gegevens van kandidaten/sollicitanten gebruiken voor het analyseren van de tevredenheid van de kandidaten/sollicitanten over het wervings- en selectieproces. Met “verwerken” wordt bedoelt: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

3. Gegevens van kandidaten/sollicitanten
Sales Intermediate verzamelt en verwerkt gegevens van kandidaten/sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of door middel van formulieren en/of aangehechte CV*’s via salesintermediate.nl. Sales Intermediate verzamelt en verwerkt ook gegevens van kandidaten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van kandidaten/sollicitanten zijn: contactgegevens van de kandidaat/sollicitant (naam, geslacht, adres, taal, etc.), opleiding van de kandidaat/sollicitant (scholing, curusussen, etc.) en arbeidsverleden (vroegere werkgevers, referenties, etc.). Tevens verzamelt Sales Intermediate via LinkedIn gegevens als naam, huidige functienaam en LinkedIn-koppeling volgens bovenstaande doeleinden.Sales Intermediate verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over kandidaten/sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die jouw ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, vraagt Sales Intermediate hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de kandidaat/sollicitant.

4. Gegevens websitebezoekers
Van bezoekers aan de website van Sales Intermediate worden algemene gegevens bijgehouden. Door het verzamelen van deze bepaalde gegevens, zoals het aantal bezoekers, opgevraagde pagina’s, etc., brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Het doel is om ons totale dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze bezoekers. Het betreft hier uitsluitend om cijfermatige gegevens waarvoor de identiteit van de bezoeker niet van belang is.

5. Openbaar maken van gegevens van kandidaten/sollicitanten
Sales Intermediate verkoopt en verhandelt géén gegevens van kandidaten/sollicitanten aan enige derde partij.
Daarnaast kan Sales Intermediate gegevens van kandidaten/sollicitanten delen met de overheid of wetshandhavingsinstanties en toezichthouders indien de wet dit vereist.

6. Het bewaren van gegevens van kandidaten/sollicitanten
Sales Intermediate bewaart de gegevens van kandidaten/sollicitanten gedurende een periode van 5 jaar. Na deze bewaarperiode worden de gegevens van kandidaten/sollicitanten en alle identificeerde kenmerken door Sales Intermediate verwijdert tenzij door de kandidaten/sollicitanten opnieuw toestemming is gegeven voor het bewaren van zijn/haar gegevens. Sales Intermediate informeert de sollicitanten hierover per email.

7. Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens
De kandidaat/sollicitant heeft toegang tot zijn/haar gegevens. Als je inzage wilt in jouw totale persoonsgegevens verwerking en/of wilt wijzigen dan wel verwijderen dan kun je contact opnemen met Sales Intermediate via onderstaande contactgegevens.

8. Beveiliging
Sales Intermediate heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen teneinde jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking en/of het verlies van deze gegevens.

9. Wijzigingen in ons privacybeleid
Sales Intermediate kan ten alle tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Het meest actuele beleid is te allen tijde te raadplegen op de website van Sales Intermediate.

10. Contact
Voor vragen in verband met privacy kun je contact opnemen met de volgende personen bij Sales Intermediate: Jasper Borghesi Cipriani (verantwoordelijke): jasper@salesintermediate.nl

                  © 2018 Copyright Sales Intermediate - Alle rechten voorbehouden ▲ Design Studio Stavorinus
Top

Sales Intermediate vindt de privacy van haar kandidaten en sollicitanten belangrijk. Wanneer je solliciteert via salesintermediate.nl verzamelt Sales Intermediate informatie (persoonsgegevens, CV* en motivatiebrief).
Klik hier en lees meer..